Generasi Pelamutan Terancam Putus

Sastra Banjar nang sudah ada matan tahun 1500 Masehi bangaran Lamut wayahini keberadaannya sudah terancam kepunahan, lantaran hampir kadada lagi nang berminat gasan menjadi Palamutan nang merupakan sebutan gasan urang nang bekisah lamut. Lamut nang merupakan cerita turun temurun wan pakem nang kada tertulis ini kada jarang dibawakan Palamutan dengan penambahan wan pengurangan dari cerita semula, bahkan ada nang keluar sama sekali dari pakemnya. Pada awalnya hingga tahun 1800 Masehi Balamut kada menggunakan tarbang sampai Agama Islam masuk ke Kalimantan Selatan wan setelah Raja Banjar Sultan Suriansyah memimpin barulah balamut memakai tarbang lantaran kesenian Islam terkenal dengan Hadrah wan Burdahnya. Biasanya lamut ditampilkan pada malam hari gasan hiburan masyarakat Banjar pada acara perkawinan, manyampir nang berkaitan dengan tradisi keluarga wan perayaan hari – hari besar atau daerah dengan durasi penampilan selawas 3 sampai 5 jam. Pelamutan membawakkan kisah dengan duduk di sebuah meja halus bangaran cacampan nang diberi titilaman. Pada waktu dulu dihadapan palamutan disediakan parapen atau perapian dupa kemenyan nang selalu beasap wan sebiji kelapa muda nang sudah dipangkas gasan minuman palamutan, sedangkan penonton lamut biasanya duduk melingkar seperti tapal kuda. 
Lamut dulu berfungsi sebagai media da’wah agama islam wan muatan pesan pemerintah atau pesan matan pengundang lamut. Selain itu lamut jua dipercaya gasan hajat tolak bala atau doa selamat pada acara kelahiran anak wan kitanan. Melalui lamut pendidikan jua diberikan terutama mengenai tata krama kehidupan masyarakat Banjar nang biasanya berupa nasehat, petuah atau bimbingan moral. Cerita nang dikenal masyarakat Banjar yakni cerita tentang percintaan antara Kasan Mandi wan Galuh Putri Jung Masari. Setelah dinasti Bujang Bungsu cerita lamut sudah mengalami perkembangan cerita matan pelamutan yakni menciptakan cerita baru nang lebih menarik, tetapi masih di dalam suatu pakem. Dalam pengembangan cerita dapat pula mengambil dari cerita Panji, cerita Andi – Andi, tutur candi, dongeng seribu satu malam, ataupun cerita rakyat. Tetapi dalam cerita itu ada tokoh utama Lamut berikut anak – anaknya Anglung, Anggasina wan Labai Buranta. Instrumen sebagai penunjang lakon yang digunakan oleh pelamutan adalah sebuah tarbang lamut. Tarbang ini bentuknya seperti rebana namun lebih besar dengan ukuran berdiameter 45 sampai 60cm terbuat dari kayu nangkaya kayu nangka, kayu sepat, kayu kursi atau kayu apa saja nang asal liat atau keras, diberi kulit kambing kemudian disimpai sedemikian rupa dengan rotan. 
Hingga wayahini seniman nang masih setia balamut bangaran Gusti Jamhar Akbar. Beliau lahir di Alalak Kalimantan Selatan pada 7 November 1942. Jamhar menjadi pelamutan sejak berumur 10 tahun, wan kepandaian balamut dia dapatkan lantaran sejak kecil selalu diajak abahnya bemain lamut, dalam keluarga Jamhar kesenian ini diwariskan secara turun-temurun wan beliau merupakan keturunan keempat.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »