Seni Bela Diri Tradisional Masih Hidup

Masyarakat Hulu Sungai Selatan selain memiliki sejumlah kesenian rakyat baik berupa seni pertunjukan, upacara adat wan kerajinan, jua memiliki seni beladiri tradisional bangaran Kuntau. Kuntau wayah ini masih hidup wan berkembang dengan pesat  di Hulu Sungai Selatan, dimana hampir seluruh kampung terdapat perguruan wan pendekar-pendekar Kuntau. Kebiasaan belajar Kuntau dilakukan masyarakat biasanya pada malam hari di tempat nang disebut dengan Gelanggang wan diiringi dengan alat musik babun atau gong serta serunai nang merupakan ciri khas matan tradisi main kuntau beberapa waktu terakhir ini, nang sebelumnya tanpa iringan musik. Hampir sama dengan seni bela diri lain, kuntau jua memiliki jurus nang harus dikuasai namun jurus dalam kuntau bangaran Bunga wan biasanya diistilahkan dengan mambawa bunga atau satu peragaan jurus nang di tampilkan oleh seseorang. Setelah belajar Bunga dilanjutkan dengan belajar patikaman nang artinya jurus rahasia nang di ajarkan mengenai titik - titik lemah bagi seseorang. Ini di ajarkan secara rahasia wan di antara sekian banyak nang belajar akan dipilih oleh guru, orang - orang nang dapat melanjutkan belajar patikaman. Setelah patikaman maka dilanjutkan dengan belajar nang diistilahkan dengan palapasan, yaitu cara melepaskan serangan orang lain terutama cara melepaskan patikaman itu sendiri nang artinya setelah di ajarkan teknik menyerang akan di ajarkan pula teknik untuk melepaskannya. Wayah belajar kuntau jua dikenal istilah batamat atau selesai belajar, dalam acara batamat kuntau dibarengi dengan pengujian wan biasanya murid nang sudah belajar di uji kemampuannya dengan diserang secara mendadak oleh guru tanpa diberitahu terlebih dahulu. Apabila si murid mampu menangkis serangan - serangan gurunya, maka murid dikatakan tamat atau selesai belajar kuntau wan dilanjutkan dengan upacara selamatan. Pada upacara ini biasanya disertakan dengan bermacam-macam syarat nangkaya harus ada lading belati wan lakatan. Lakatan tersebut sebagai maksud agar ilmu nang sudah dipelajari tetap melekat atau menempel nangkaya lakatan. Setelah itu selesailah belajar kuntau wan murid boleh mengajarkannya kembali.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »