Wayang Banjar Tergeser Zaman

Kebudayaan Banjar nang beragam sudah seharusnya dilestarikan oleh generasi penerus lantaran warisan budaya nangini merupakan harta bagi banua. Berbagai kebudayaan nangkaya seni wan pertunjukkan pun wayahini sudah jarang ditampilkan sebagai hiburan bagi masyarakat, salah satunya nangkaya wayang Banjar. Pertunjukkan nang sudah dikenal Masyarakat Banjar matan zaman kerajaan Majapahit ini semula dibawakan seorang dalang wayang kulit bengaran Raden Sakar Sungsang dengan pakem tradisi jawa nang kurang dimengerti masyarakat. Kemudian wayah berdirinya kerajaan islam, maka pertunjukkan wayang kulit mulai diadaptasi dengan muatan-muatan lokal nang dipelopori Datuk Toya wan terus disesuaikan hingga wayang kulit berubah menyesuaikan dengan estetika masyarakat Banjar. Cerita wayang kulit Banjar bersumber dari dua kitab kuno nang berasal dari khasanah Hindu, yaitu Ramayana wan Mahabarata. Selain dari kedua cerita tersebut dalang wayang kulit Banjar sering pula menampilkan cerita karangan atau gubahan sendiri nang disebut lakon Carang adan. Pada perkembangannya, lakon Carang inilah nang menjadi primadona masyarakat Banjar, selain itu di Kalimantan Selatan jua berkembang pertunjukan Wayang Sampir gasan suatu hajat tertentu, ini merupakan ritual nang dipimpin oleh dalang untuk mengusir roh-roh jahat nang mengganggu kehidupan manusia wan biasanya diselenggarakan dalam bentuk pagelaran padat dengan jangka waktu pelaksanaan pada kisaran dua jam nang kemudian dilanjutkan dengan pagelaran biasa. Pertunjukan wayang kulit Banjar biasanya diselenggarakan pada kesempatan khitanan, upacara perkawinan adat, hari-hari besar nasional, ataupun untuk memenuhi nazar seseorang.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »