Mengenal Bagasing Balogo yang Ditelan Gadget

Masa kanank-kanak nang rami bemainan lawan kawan sebaya tentunya begitu berkesan wayah dikenang, begitu banyak mainan tradisional nang menyenangkan bahkan mampu mengedukasi kekanakan agar kawa bersosialisasi dengan baik lawan lingkungannya. Namun ditengah zaman nang semakin canggih nangini keberadaan permainan tradisional semakin jarang talihat, kakanankan nang dulunya baramian lawan kawan sebayanya wayah ini masing-masing sibuk lawan gadget ditangannya. Padahal ada beragam mainan tradisional nang jua menyenangkan gasan dimainkan, hanya saja kakanakan kurang mengenal permainan-permainan tersebut lantaran kada diturunkan matan generasi ke generasi.
Permainan tradisional tersebut salah satunya nangkaya balogo, permainan tradisional suku Banjar Kalimantan Selatan nangini biasanya dimainkan lalakian nang berjumlah dua hingga lima urang dengan menggunakan logo. Permainan balogo dapat dilakukan satu lawan satu atau secara beregu. Inti dari permainan ini adalah keterampilan memainkan logo agar kawa merobohkan logo lawan nang dipasang. Regu nang paling banyak merobohkan logo lawan ialah pemenangnya wan disambat sebagai janggut, serta dibolehkan mengelus-elus bagian dagu atau janggut pihak lawan nang kalah.
Selain itu ada jua permainan tradisional bangaran bagasing. Meski permainan ini sudah tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia, namun keberadaannya wayah ini semakin terlupakan oleh beragam jenis permainan produk asing. Jika masing-masing daerah memiliki bentuk gasing tersendiri, di Kalimantan bagasing dikenal dalam dua bentuk yakni gasing pantau wan gasing balanga.

Berbeda dengan keberadaan permainan balogo wan bagasing nang sudah semakin jarang talihat, permainan tradisional batungkau hinggga wayah ini masih rami dimainkan terutama wayah perayaan hari besar nangkaya hari kemerdekaan RI wan terus dipertahankan kelestariaannya. Batungkau nang jua sering dikenal dengan istilah enggrang ini dimainkan dengan alat permainan tradisional nang terbuat matan 2 batang bambu nang digunakan gasan tumpuan pemainnya wayah bejalan. Biasanya permainan ini dimainkan dengan saling membalap wayah bejalan menggunakan bambu wan nang paling cepat sampai ialah pemenangnya.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »